Jongeren

 

Behandeling

 

Cognitieve gedrags therapie help adolescent met autisme situaties beter te begrijpen
Training sociale vaardigheden met behulp van een robot
Wat is autisme precies? John geeft kort antwoord op vragen die hem gesteld werden over zijn autisme.
Oproep kennisdeling rondom hulp aan mensen met autisme.
Sport voor mensen met autisme

 

Ervaringsdeskundigheid

 

Meisje over drukte in haar hoofd
Zintuiglijke waarneming en gedrag van mensen met autisme
Jongen met asperger in het VO

 

Gedrag

 

Dagelijks leven van een meisje met autisme spectrum stoornis
Zintuiglijke waarneming en gedrag van mensen met autisme
Ervaring niet-sprekende persoon met autisme
Animatie betreffende overprikkeling
Sport voor mensen met autisme

 

Gezin

 

Dagelijks leven van een meisje met autisme spectrum stoornis
Zintuiglijke waarneming en gedrag van mensen met autisme
Ervaring niet-sprekende persoon met autisme
Animatie betreffende overprikkeling
Sport voor mensen met autisme

 

Onderwijs

 

Dagelijks leven van een meisje met autisme spectrum stoornis
Jongen met asperger in het VO
Passend onderwijs en autisme
Ervaringsverhaal van een jongere (jongen)
Ervaringen van een jongen in de brugklas

 

Sociale situatie

 

Interview met vier mannelijke adolescenten
Ervaring niet-sprekende persoon met autisme
Animatie betreffende overprikkeling
Sport voor mensen met autisme
Ervaringsverhaal van een jongere (jongen)
Ervaringen van een jongen in de brugklas

 

Vriendschap en relaties

 

Interview met Jeroen Dewinter over zijn promotieonderzoek naar seksualiteit bij jongens met autisme
Jongeren en sociale contacten
Sport voor mensen met autisme

 

Vrije tijd

 

Dagelijks leven van een meisje met autisme spectrum stoornis

 

Werk en stage

 

Cognitieve gedrags therapie help adolescent met autisme situaties beter te begrijpen
Mogelijkheden rondom autisme op Curacao (behandeling, therapie, wonen, werken etc.).

 

Wonen