Talking in pictures

Talking in pictures - communiceren met PECS

Deze video geeft een voorbeeld van kinderen met autisme die niet kunnen spreken maar communiceren met behulp van afbeeldingen. In deze video opnamen, gemaakt door docenten, laat men zien hoe de kinderen via een PECS systeem (Picture Exchange Communication System) communiceren met de docent.

 

Onderwerpen

  • Een vraag stellen over een onderwerp/item dat in het zicht is
  • Een vraag stellen over een onderwerp/item dat buiten het gezichtsveld is
  • Onafhankelijk vragen kunnen stellen
  • Communiceren met diverse partners
  • Zelf correcties in vraagstelling doorvoeren

Een voorbeeld van pictogrammen vindt u hier.


meer informatie

Terug