Autisme en zintuiglijke waarneming

Autisme en zintuiglijke waarneming
 

De Belgische organisatie ‘AutismeParticipatie‘ heeft een aantal video’s geproduceerd om autisme beter te begrijpbaar te maken voor een groter publiek. In de video ‘Autisme en zintuiglijke waarneming’ komen mensen met autisme, ouders, grootouders en professionals aan het woord die uitleggen wat zintuiglijke waarneming is en de invloed daarvan op het dagelijkse leven en gedrag. O.a. wordt Peter Vermeulen geïnterviewd.

 

De gesproken tekst is deels in het Nederlands en deels in het Frans. Diverse fragmenten zijn Nederlands ondertiteld.

 

De onderwerpen die aangesneden worden zijn

  • Zintuiglijke waarneming
  • Sensorische gevoeligheid
  • Het al dan niet hebben van oogcontact
  • Geluid dat ‘hard’ binnenkomt en de reactie daarop door kinderen
  • Geuren en gedrag
  • Het niet goed kunnen filteren van diverse prikkels
  • Onder- en overgevoeligheid voor prikkels, b.v. voor visuele prikkels- en temperatuur wisselingen
  • Overzicht houden op prikkelingen en het nemen van tegenmaatregelen
  • Controle uitoefenen op bepaalde situaties door mensen/kinderen met autisme

Originele tekst bij de video

 

Veel volwassenen met autisme en ouders van een kind met autisme geven beschrijvingen van bijzondere zintuiglijke ervaringen. Sommige gewaarwordingen worden als aangenaam ervaren, andere als hinderlijk.


meer informatie

Terug