Autism: A Documentary

Gekoppelde groep

Een video over een groot Amerikaans gezin met twee adolescente broers, waarbij beide een autisme spectrumstoornis hebben. Deze korte documentaire laat zien wat er gebeurt nadat een van de broers uitgevallen is naar een leraar en hoe de vader dit aan de orde stelt. Boosheid en verdriet liggen dicht bij elkaar. Daarnaast een aantal beelden uit het dagelijkse leven van dit gezin.

Ondanks dat het Engels af en toe slecht verstaanbaar is geeft deze film toch een mooi beeld van de eerder geschetste situatie.

Onderwerpen

  • Boosheid
  • Gedrag
  • Verdriet
  • Gezinsleven
  • Interactie
  • Vader
  • Zoon

meer informatie

Terug