Tijn op Breidablick, Autisme

Autisme, Tijn op Breidablick

Deze film is gemaakt n.a.v. signalen die de werkgroep autisme en verstandelijke beperking van de NVA heeft ontvangen en in opdracht van de regio Noord-Holland van de NVA.

 

De film laat beelden zien van het Tijn, een jongen met een dubbele diagnose, autisme én een verstandelijke beperking. De video bestaat verder uit een interview met de moeder van Tijn, de medewerkers van Tijns huidige woonomgeving en een impressie van zijn woonomgeving.

 

Onderwerpen

  • Ervaringen van een moeder
  • Dubbele diagnose / Comorbiditeit
  • Verstandelijke beperking
  • Agressie
  • Gedrag
  • Angst voor herplaatsing

meer informatie

Terug