De PRT methode

Dr. Bibi Huskens geeft uitleg over PRT training bij kinderen met autisme en de onderzoeken die geïnitieerd zijn door het Dr. Leo Kannerhuis betreffende Pivotal Response Treatment.

 

Onderwerpen

  • PRT, Pivotal Response Treatment, gedragstherapeutische behandeling voor personen met een autismespectrumstoornis.
  • ABA, Applied Behavior Analysis of toegepaste gedragsanalyse.
  • Vaardigheden ontwikkelen en behouden
  • Zelfredzaamheid en -management
  • Maatschappelijk rendement.

meer informatie

Terug